Vergistoerist

In de krant stond een foto van een stil Amsterdam met weinig mensen en… één bootje in de gracht volgeladen met mensen in oranje outfit. Het was deze oranjevierders ontgaan dat sinds enige tijd geen Koninginnedag meer gevierd wordt op 30 april. Het levert veel vervangende schaamte op plus een nieuw woord:
Vergistoerist

Comments are closed.